top of page

HISTORY

KakaoTalk_20220720_110930077_01.png

2017.10.28

UNIANA PES2018 리그예선컵

로고1.png
KakaoTalk_20220727_102026964.png

2017.11.04

분데스리가 레전드 투어 인 코리아
​'분데스리가 뷰잉파티 with 차범근' 

로고1.png
카카오로고-removebg-preview.png

2018.06

2018 러시아 월드컵
서울월드컵경기장 거리응원

로고1.png
캡처-removebg-preview (5).png

2018.08.23

빙그레 '슈퍼콘'
​프로모션 이벤트

로고1.png
얼ㄴ올닐-removebg-preview.png

2018.11.17

2018 맨체스터 시티
​트로피 투어

로고1.png
DFDFD-removebg-preview.png

2019.06.19

프랑스여자월드컵 개막전
​응원 올나잇 파티

로고1.png
캡처-removebg-preview (7).png

2019.12.13

유상철 감독 사진전
​'Amazing Grace'

로고1.png
대한축구협회-removebg-preview.png
재단로고-removebg-preview.png

2019.12.28

이민아 선수 팬미팅
'꿈과 희망의 나라 민아'S 월드'

로고1.png

2021-2022

대한축구협회
'축구사랑나눔재단 Dream KFA 'Child-Run'

로고1.png
대한축구협회-removebg-preview.png
재단로고-removebg-preview.png

2021.10.18

풋볼팬타지움
'쉼' 프로그램

로고1.png
대한축구협회-removebg-preview.png
재단로고-removebg-preview.png

2022.06.01

대한축구협회
'KFA 풋볼 페스티벌'

로고1.png
대한축구협회-removebg-preview.png
재단로고-removebg-preview.png

2022.07.12

달수네 라이브
'K-League' 팬미팅

프로축구연맹.png
달수네라이브-removebg-preview.png
코인원-removebg-preview.png
bottom of page